top of page

INFORMACJE I OGŁOSZENIA

   Skarbnik koła informuje:
 Do końca września obowiązkiem myśliwego jest opłacić składkę do koła.
 Do końca roku obecnego składkę do PZŁ, na rok następny.
          Nr konta: 33 8085 0005 0000 0387 2000 0010

 

Plan polowań zbiorowych w sezonie 2020/21      tutai

Zarząd Okręgowy PZŁ w Białymstoku informuje, że od stycznia 2016 r. rozpoczyna się proces wymiany legitymacji członkowskich PZŁ, które będą miały formę plastikowej karty wielkości dowodu osobistego. Zgodnie z zaleceniem Zarządu Głównego PZŁ wszyscy myśliwi zobowiązani są do dostarczenia do biura Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku wypelnionej ankiety i zdjęcia na białym tle, formatu takiego samego jak wymagany jest do dowodów osobistych oraz do aktualizacji swoich danych osobowych wprowadzonych do systemu informatycznego.

Odpowiedzialnymi za zebranie zdjęć oraz aktualizację danych osobowych swoich członków są Zarządy Kół Łowieckich.Termin nadsyłania zdjęć i aktualnych danych mija z końcem lutego 2016 r. W pierwszej kolejności nowe legitymacje otrzymają członkowie, którym skończyło się miejsce w legitymacji na jej przedłużanie oraz wszyscy nowi członkowie przyjmowani do koła łowieckiego. Pozostałe osoby będą miały wymieniane legitymacje sukcesywnie w ciągu roku.

Formularz do wypełnienia dostępny jest u skarbnika koła Kamila Sosnowskiego lub do pobrania i wypełnienia w "załączniku 1"

 Formularz aktualizacji danych osobowych myśliwego.

        Załącznik 1

Hasło na stronę kodowaną, to nazwa ambony.

bottom of page