top of page

Początki historii koła sięgają roku 1947, wtedy kilku myśliwych postanowiło powołać zrzeszenie łoweckie zarejestrowane pod nazwą Robotniczo-Chłopskie. Założycielami koła byli koldzy: Chwierościowie, Jabłońscy, Szeszkowie, kol.Bagiński, Byczul, Magnuszewski oraz Sawicz. W roku 1958-59 zrodziła się myśl o podziale koła i 9 lutego 1960 roku koło podzieliło się na "ŁOŚ" w Mońkach i "DZIK" w Białymstoku.

       Założycielami naszego koła byli koledzy: Wacław Bajkowski-prezes, Zygfryd Bajkowski-łowczy, Ryszard Świerzbiński i Henryk Radomski, wspólnie z Fraciszkiem Magnszewskim i innymi kolegami byli pierwszymi zrzeszonymi myśliwymi w Kole Łowieckim "ŁOŚ" w Mońkach.

      Koło nasze gospodaruje na 4 obwodach łowieckich 3 polnych i 1 polno-leśnym o łącznej powierzchni 18352 ha, wszystkie obwody położone są w powiecie monieckim.

           W roku 2010 obchodziliśmy 50 lat powstania naszego koła, w okresie tym byliśmy świadkami wielu przemian, były lata chude i tłuste dla polskiego łowiectwa, zmieniały się ustawy i inne przepisy dotyczące gospodarki łowieckiej, zmieniały się zarządy w naszm kole, przychodzili myśliwi nowi, odchodzili inni, welu nowych przyjaciół odeszło na wieczne łowy do św. Huberta. Pamięć o nich zawsze będzie w naszych sercach, a każde wspomnienie o wspólnie przeżytych chwilach na polowaniu czy też na wspólnym biesadowaniu.

     Nie ma łowiectwa bez tradcji zwyczajów łowickich, nie ma łowiectwa bez szacunku dla innego człowieka, zwierząt i przyrody. Te wszystkie cechy staramy się zaszczepić wśród adeptów łowiectwa. Każdemu spotkaniu myśliwych staramy się nadawać uroczysty charakter.  Chcemy, aby takie chwile jak: ślubowanie, chrzest myśliwski, polowanie Hubertowskie, wigilijne czy noworoczne głęboko utkwiły w pamięci myśliwych, aby każde rozpczęcie i zakończenie polowania, każda biesiada czy spotkanie myśliwskie było niezpomnianym przeżyciem dla każdego z nas.

 

 

 

                                                                                                                                                                                         DARZ BÓR

bottom of page