top of page

18-07-2020

Nasze koło obchodziło 60 lat powstania. Obchody rozpoczeliśmy Mszą Św. w kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Mońkach po mszy  udaliśmy się do Zajazdu "Dworak" na dalszą część obchodów.  (foto}

04-06-2017

Odbyło się walne zgromadzenie  koła na którym zostały wręczone medale , srebrny medal ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA BIAŁOSTOCKIEGO  otrzymali koledzy : Bielski Mirosław, Magnuszewski Bogusław, Daszkiewicz Stanisław, Sadkowski Andrzej. Brązowy :Purta Ryszard, Wojtulewicz Mariusz, Sosnowski Kamil.  Spotkanie zakończyliśmy wspólną biesiadą.    (foto)

13-07-2016

W ramach czynu zostały wybudowane i ustawione dwie ambony w pobliżu wsi Szorce. W pracach udział brali koledzy: K.Szydłowski, S.Pruszyński, R.Sosnowski, K.Sosnowski, R.Purta, J.Rafałko, M.Gawędzki, S.Ciesielski, S.Chodkiewicz, B.Magnuszewski i stażysta Karol Znosko, który udostępnił traktor z turem.      (foto)

29-04-2016

Jak co roku nasze koło zorganizowało przestrzeliwanie broni na strzelnicy "Zielona" w Białymstoku.

Tradycyjnie przy okazji przestrzelania zorganizowano konkurs.

Pierwsze miejsce - Bogusław Magnuszewski

drugie egzekwo

- Kazimierz Szydłowski

- Łukasz Szydłowski

trzecie

- Maciej Tokarski     (foto)

25-10-2015

Obchody 2-go dnia 55 rocznicy powstania koła rozpoczęliśmy mszą św, która odprawili: kapelan naszego koła ks.Stanisław Łukaszewicz i kapelan Okręgu Białostockiego ks. Henryk Ziółkowski przed kapliczką św. Huberta na Łosiówce. Podczas mszy kapelani wyświęcili kapliczkę i gratulowali nam inicjatywy.

  Kolejnym punktem uroczystości było uhonorowanie kolegów  MEDALAMI ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA BIAŁOSTOCKIEGO, które wręczyli: Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej - Lech Chwieroś oraz Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ - Jarosław Żukowski.

  Odznaczeni zostali: Sosnowski Ryszard - medal złoty, Dziekoński Tadeusz - medal srebrny, Nowacki Ryszard - medal brązowy, Pruszyński Henryk - medal brązowy, Kisło Karol - medal brązowy, Szydłowski Łukasz - medal brązowy.

  Kapelani oraz goście honorowi obecni na uroczystościach otrzymali pamiątkowe płaskorzeźby wykonane z okazji 55 rocznicy powstania koła Łoś w Mońkach.  (foto)

24-10-2015

Uroczystości jubileuszowe naszego koła rozpoczęły się balem w Gościńcu Dworak w Mońkach, na który przybyli przedstawiciele władz samorządowych, władze okręgowe PZŁ, zaproszeni koledzy z zaprzyjaźnionych kół z osobami towarzyszącymi.

  Na wstępie Prezes naszego koła kol. Mirek powitał uczestników balu, następnie głos zabrali , Łowczy Okręgowy, Burmistrz Moniek oraz Starosta Moniecki

  Podczas uroczystości wszystkie panie otrzymały upominki natomiast kolega Jurek z żoną z okazji 28 rocznicy ślubu zostali zaskoczeni niespodzianką w postaci tortu oraz gromkiego 100 lat..   (foto)

17-10-2015

Okręgowa Rada Łowiecka oraz Zarząd Okręgowy  PZŁ w Białymstoku organizatorami w tym roku Hubertusa w Mońkach.

 Uroczystości rozpoczęły się złożeniem kwiatów pod pomnikiem Jana Pawła II, następnie poczty sztandarowe przemaszerowały do kościoła Matki Boskiej Częstochowskiej gdzie odprawiona została uroczysta msza święta, której przewodniczył ks. Henryk Ziółkowski przy oprawie muzycznej sygnalistów myśliwskich.

 Nasze koło wystawiło poczet sztandarowy w składzie: Kamil Sosnowski, Ryszard Sosnowski, Kazimierz Szydłowski.

W uroczystościach wzieli udział: Lech Chwieroś- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej, Jarosław Żukowski - Przewodniczący Zarządu okręgowego PZŁ Marek Masłowski - Zastępca Dyrektora ds.Gospodarki Leśnej, Jarosław Matysiewicz - Nadleśniczy Nadleśnictwa Knyszyn w Mońkach, Zbigniew Karwowski - Burmistrz Moniek, Andrzej Daniszewski - Starosta Moniecki.    (foto)

10-10-2015

Z inicjatywy zarządu rozpoczęła się budowa kapliczki św. Huberta na "Łosiówce". Pomysł jest dość kosztowny, dlatego zarząd zwrócił się do członków koła o przekazanie darowizny na rzecz budowy kapliczki. Wspólnymi siłami i pracą powstaje piękny monument, który przypomina nam o patronie. Prace nad kapiczką do obejrzenia.   ( foto)

11-07-2015

 Dnia 11.07.2015r na Łosiówce odbyła się impreza integracyjna.

  W imprezie wzięło udział ponad 100 osób.

Miła atmosfera, dobre jedzenie, muzyka i tańce sprawiły, iż goście bawili się do późnych godzin nocnych.  (foto)

13-06-2015

Czyn, który odbył się na Łosiówce miał na celu, rozwiezienie i rozplantowanie czarnoziemu, który przywiózł kol. Stasiek oraz zasianie trawy.

Koledzy stawili się na czyn z narzędziami a niektórzy z maszynami.

Kol. Danek rozwiózł ziemię po działce, kol. Bogdan ją rozplantował, pozostali koledzy wygrabili i posieli trawę, na koniec kol.Paweł przywałował działkę. Czyn zakończylismy w radosnej atmosferze ze spotkania i dobrze wykonanej pracy. (foto)

16-05-2015

Walne zgromadzenie koła odbyło się w"Łosiówce" wprowadzeniem sztandaru, następnie odczytany został porządek obrad.

W czasie trwania walnego zostały wręczone brązowe MEDALE ZA ZASŁUGI DLA ŁOWIECTWA BIAŁOSTOCKIEGO, które otrzymali Rafałowski Zbigniew, Ziemkiewicz Adam, Wasilewski Jerzy, Roszko Zenon,Chodkiewicz Stanisław.

 Jako, że walne to było sprawozdawczo-wyborczym zostały wybrane nowe władze koła (zarząd i komisja rewizyjna) (foto)

 

26-10-2014

 W nowym obiekcje odbyła sie Hubertowska msza św na ,którą przybyli koledzy myśliwi z rodzinami oraz zaproszeni goście. Mszę św odprawił  i wyświęcił budynki, nasz kapelan ks Stanisław Łukaszewicz . Po mszy odbyło się uroczyste wręczenie medali. Odznaczeni zostali koledzy: Świerzbiński Wiesław, Tyszkiewicz Jerzy, Łukaszewicz Stanisław, Kamiński Daniel. Uroczstość zakończyła się wspólną biesiadą.  (foto)

 

18-10-2014

Budowa w ostrym tępie idzie ku końcowi jeszcze tylko podbitka drobne poprawki aby zdążyć przed Hubertusem

22-02-2014

Starosta moniecki P.Kulikowska zorganizowała powiatowe polowanie zbiorowe na lisa.

Udział wzięło pięć kół łowieckich mających swoje obwody łowieckie w powiecie monieckim. Każde koło polowało na swoim obwodzie albo było zaproszone do zaprzyjaźnionego. Zwieńczeniem był wspólny pokot. Nasze koło zajęło pierwsze miejsce strzelając pięć lisów w pokocie leżało 11. (foto)

14-08-2013

w roku 2012 koło nasze zakupiło działkę i w 2013 rozpoczęły się prace budowlane. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Łowczego Bogdana Magnuszewskiego prace postępowały bardzo szybko i przy pomocy wielu kolegów z naszego koła udało się je dość szybko zakończyć.

18-06-2011

Koło nasze zorganizowało zawody integracyjne "o puchar prezesa koła Łoś w Mońkach" na strzelnicy "Zielona".

Zaproszone zostały zaprzyjaźnione koła. Zwyciężcom zostały wręczone puchary i dyplomy, zwyciężonym upominki ufundowane przez koło, każdy uczestnik zawodów otrzymał przed zawodami koszulkę z nadrukiem imprezy.

03-11-2010

Nasz sztandar został poswiecony w kościele Brata Alberta w Mońkach, przez proboszcza ks Henryka Mirona w asyście pocztów sztandarowych:

Lasów Państwowych, Biebrzańskiego Parku Narodowego i Zarządu Okręgowego PZŁ w Białymstoku. (foto)

05-06-2010

  • Na rok 2010 przypada 50 lat powstania naszego koła. Uroczystości rozpoczęły się mszą św w kościele Brata Alberta w Mońkach przy uroczystej oprawie i muzyce myśliwskiej.Po mszy myśliwi z rodzinami i zaproszeni goście udali się do Zajazdu "Zalesie" na dalsze uroczystości.

  • Zasłużeni koledzy zostali odznaczeni medalami wręczonymi przez władze ZO PZŁ w Białymstoku.

  • Uroczystości zakończyły się biesiadą, która trwała do rana.

  • Z okazji 50 lecja została wydana monografja <dostępna tutaj>

09-11-2008

Koledzy Zieliński Łukasz i Sosnowski Kamil rozpoczynają swoją przygodę myśliwską ślubowaniem:

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście:

 

- przestrzegać sumiennie praw łowieckich,

- postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,

- zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,

- chronić przyrodę ojczystą,

- dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

09.08.2008

Zarząd koła zorganizował spotkanie integracyjne, które miało miejsce na Stójce w naszym domku myśliwskim. Imprezka tak się rozkręciła, że mimo późnej godziny nikt nie myślał o zakończeniu i wyjeździe.

 Spotkanie z rodzinami, gry zabawy dobre jedzenie oraz tańce sprawiły, "że czas strzelił jak z bicza".  (foto)

05.11.2006

Chrzest myśliwski "mazaniem" zwany przechodzą młodzi mysliwi Cezary Kulesza i Zenon Roszko.

Chrzest myśliwski – to bardzo stary zwyczaj związany z upolowaniem pierwszej sztuki zwierzyny danego gatunku. Odbywa się na polowaniu zbiorowym, zwykle po skończonym miocie, a na polowaniu indywidualnym po podniesieniu zwierzyny.

 

Na rozpoczęcie chrztu myśliwskiego sygnaliści grają sygnał „Pasowanie myśliwskie”. Myśliwy z odkrytą głową klęka na lewym kolanie (od strony grzbietowej zwierzyny), trzymając w lewej ręce broń, opartą stopką na ziemi, przy lewym kolanie. Podczas chrztu wszyscy myśliwi uczestniczący w ceremonii przyjmują postawę stojącą oraz zdejmują nakrycia głowy (za wyjątkiem myśliwego dokonującego chrztu), trzymając je w lewej ręce.

 

Celebrujący nożem myśliwskim lub palcem znaczy czoło myśliwego chrzczonego farbą zwierzyny (przy drapieżnikach czyni to symbolicznie), wypowiadając następujące słowa:

 

Zgodnie z wielowiekową tradycją chrzczę Cię

znakiem farby i Darz bór Ci życzę!

 

Myśliwy odpowiada: - Ku chwale polskiego łowiectwa!

 

Sygnaliści grają sygnał pokotu właściwy dla danego gatunku upolowanej zwierzyny drobnej oraz „Darz Bór”, kończący ceremonię.

27.05.2006

Dnia 27.05.2006 w Chicago odbyła się miła uroczystość wręczenia medalu Zasłużony dla Łowiectwa Białostocczyzny      kol. Markowi Dziokan, aktualnie zamieszkałemu w USA . Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego w Białymstoku odznaczył kol. Marka za jego duży wkład w życie monieckiego Koła Łowieckiego „Łoś”, gdzie był przez wiele lat członkiem Zarządu, był propagatorem łowiectwa i jego pasjonatem. Na powyższą uroczystość przybyli monieccy myśliwi, którzy czasowo bądź na stałe mieszkają w Chicago. W imieniu ZO PZŁ medal kol. Markowi wręczył łowczy KŁ „ Łoś” w Mońkach kol. Czesław Oksztulski. Powyższa impreza trwała do późna w nocy,  a anegdotom i dowcipom o tematyce myśliwskiej nie było końca. ( foto)

 

15.10.2005

Spotkanie  kół łowieckich Łoś Mońki i Łoś Rajgród 

 

07.11.2004

Ślubowanie myśliwskie młodych myśliwych przed pierwszym polowaniem zbiorowym „HUBERTOWSKIM”

Ślubowanie złożylii : Leszek Konaszewski, Rafał Rafałowski,Magda Oksztulska, Karol Kisło, Karol Grygorczyk, Jerzy Rycewicz

     W polowaniu udział brało 44 myśliwych i 32 naganiaczy.

Strzelono 8 zające i 1 lisa.

królem polowania został kol. B Magnuszewski

 

          Na rozpoczęcie ślubowania myśliwskiego sygnaliści grają sygnał „Pasowanie myśliwskie” Podczas uroczystego ślubowania początkującemu myśliwemu powinien towarzyszyć jego opiekun, sprawujący nad nim pieczę w czasie odbywania stażu. Ślubowanie przyjmuje najstarszy funkcją myśliwy.

Może mu asystować myśliwy posiadający „Złom” lub inny myśliwy, cieszący się dużym autorytetem. Ślubujący z odkrytą głową klęka na lewe kolano, twarzą do celebrującego, trzymając broń pionowo w lewej ręce i stopką opartą o ziemię przy lewym kolanie. Za ślubującym staje opiekun trzymając prawą rękę na jego lewym ramieniu. Myśliwi zdejmują nakrycia głowy i trzymają je w lewej ręce. Myśliwy powtarza za celebrującym tekst ślubowania:

Przystępując do grona polskich myśliwych ślubuje uroczyście:

- przestrzegać sumiennie praw łowieckich,
- postępować zgodnie z zasadami etyki łowieckiej,
- zachowywać tradycje polskiego łowiectwa,
- chronić przyrodę ojczystą,
- dbać o dobre imię łowiectwa i godność polskiego myśliwego.

Po wypowiedzeniu formuły myśliwy wstaje, a przyjmujący ślubowanie podaje mu rękę i wypowiada słowa: - Na chwałę polskiego łowiectwa bądź prawym myśliwym, niech Ci bór darzy!

Zebrani na odprawie myśliwi odpowiadają – Darz bór!, a sygnaliści grają sygnał „Darz Bór”.

09.11.2002

Ślubowanie myśliwskie składają koledzy: Rogucki Adam, Tekień Wiesław, Kamiński Daniel, Dzieżyc Antoni

Please reload

bottom of page