Czyn na "Łosiówce"

13-06-2015

Czyn, który odbył się na Łosiówce miał na celu, rozwiezienie i rozplantowanie czarnoziemu, który przywiózł kol. Stasiek oraz zasianie trawy.

Koledzy stawili się na czyn z narzędziami a niektórzy z maszynami.

Kol. Danek rozwiózł ziemię po działce, kol. Bogdan ją rozplantował, pozostali koledzy wygrabili i posieli trawę, na koniec kol.Paweł przywałował działkę. Czyn zakończylismy w radosnej atmosferze ze spotkania i dobrze wykonanej pracy. (foto)

Please reload